Home

Hogescholen vlaanderen

Op deze website vind je de adressen en de opleidingen van de erkende onderwijsinstellingen in Vlaanderen POM West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema's innovatie, ondernemerschap, transport. Finalisten Vlaamse Finals zijn gekend! Afgelopen semester hebben meer dan 80 studentenploegen vanuit 15 verschillende hogescholen en universiteiten gestreden voor een.

Onderwijsaanbod in Vlaanderen - data-onderwijs

POM West-Vlaanderen POM West-Vlaanderen

VLUHR KZ is een onafhankelijk evaluatieorgaan in Vlaanderen. VLUHR KZ focust daarbij op de organisatie van de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs. Bekijk hier de rangschikking, resultaten en wedstrijddata van regionale competitie Vlaanderen 1 seizoen 2018 - 201

vorming training opleiding » aanbod onderwijs postgraduaatopleiding (referentiepersoon - verpleegkundige in de) palliatieve zorg. Volgende hogescholen bieden een. Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Daarom zijn opleiding en vorming van cruciaal belang voor de productiviteit en de.

Minister van Innovatie Philippe Muyters kondigde zondag op de Dag van de Wetenschap aan dat hij de Citizen Science Community in Vlaanderen vanaf januari zal. Het referentiekader dementie: pilootprojecten en een wedstrijd voor hogescholen. Thema's Het is van groot belang dat elke nieuwe generatie studenten in een zorg- of. Je moet een richting kiezen. Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je op weg

Studentensport Vlaanderen

omzendbrief: Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de. Het decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten.

Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en. Hogeschool of universiteit? Het doel van de universiteit is om hogere kaderleden en onderzoekers van hoog niveau op te leiden. Universitair onderwijs heeft een.

Onderwijsstructuur in Vlaanderen en Nederland - Wikipedi

Uw venster op onderzoek in Vlaanderen. Vlaanderen vormt een rijke bron aan expertise. Jaarlijks lopen er ongeveer 3.000 onderzoeksprojecten en zien meer dan 30.000. Sinds 1980/81 vormt het Tijdschrift voor Sociologie het uithangbord van de Vlaamse sociologie, en publiceert het originele onderzoeksbijdragen en beschrijft en. De Karel de Grote Hogeschool is met meer dan 12.000 studenten een hogeschool in de superdiverse stad Antwerpen. Het ruime aanbod van professionele bacheloropleidingen. Aanpassingen februari 2017 in schuin lettertype |1 Kwalificatiebewijs groeps- en gezinsopvang: verantwoordelijken vanaf 19 opvangplaatsen PLAATS BINNEN.

Home - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vormin

Arbeidsongeval - onderwijs

 1. De Vlaamse Trainersschool Sport Vlaanderen
 2. VLUHR - Vlaamse universiteiten en hogescholen raad - VLUHR K
 3. Rugby competitie Vlaanderen 1 - Seizoen 2018 - 201
 4. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen opleiding_onderwijs
 5. Vlaamse opleidingsincentives Vlaanderen
 6. Oproep 'Citizen Science' Departement EW

Dementie? - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Docentencursussen Taalunieversu

 1. Aanbod hoger onderwijs Belgium
 2. Welkom op FRIS onderzoeksportaal FRIS onderzoeksportaa
 3. Sociologos Vereniging voor Sociologi
 4. Karel de Grote Hogeschool Karel de Grote Hogeschoo
 5. Gopress Academi

VAi - Vlaams Architectuurinstituu

populair: